Kodklubben

Kodklubben är en eftermiddags- och kvällsklubb för barn och ungdomar där man med hjälp av spel och lekfulla metoder lär sig grunderna inom programmering.

I Kodklubben tror vi på att det i dagens informationssamhälle skulle vara bra för barn att utöver läs- och skrivkunskaper också behärska grunderna inom programmering. Kodklubben är ett roligt sätt att tillsammans med andra lära sig programmera.

Kom med och starta en egen klubb 

Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU r.f. hjälper föreningar, skolor, organisationer och privatpersoner som vill arrangera lokala klubbar. Den lokala klubbverksamheten skall kunna fungera självständigt och vid behov få stöd av FSU. Vi hjälper klubbarna att komma igång genom att förse ledarna med undervisningsmaterial och hjälper vid behov till med att hitta lämpliga utrymmen.

Nu söker vi ledare, föreningar, skolor och andra organisationer som är intresserade av att arrangera dessa klubbar. Anmäl ert intresse här.

Vårt mål är att grunda återkommande kodklubbar i Nyland, Åboland, Österbotten och således ge möjligheten åt intresserade barn och ungdomar att lära sig grunderna inom programmering.

Läs gärna våra 10 tips för att starta en kodklubb här.