Ansök om startbidrag

Ansökan om startbidrag är tyvärr inte längre möjligt. FSU hjälper dock gärna till med material och väglägning för föreningar som vill starta en klubb. Ta kontakt med oss så svarar vi gärna på frågor.

Föreningar kan ansöka om bidrag av FSU för att starta en Kodklubb. Pengarna skall gå till att grunda och upprätthålla en eller flera klubbar på den nyländska, åboländska eller österbottniska landsbygden. Bidraget kan täcka kostnader som t.ex. ledararvoden, utrymmeskostnader och IT-kostnader.

Ansökan är fortlöpande och görs genom att fylla i det elektroniska ansökningsformuläret. I ansökan skall framkomma:

  • Vem (vilken förening) som ansöker om bidrag
  • Föreningens kontaktperson
  • En beskrivning på hur klubben kommer att förverkligas
  • Tidsplan för den planerade klubben
  • En budget med de uppskattade utgifterna, inkomsterna samt det belopp föreningen ansöker om i bidrag

Det maximala beloppet som kan ansökas om är 500€.

Vid frågor om ansökningsförfarandet var i kontakt med Kodklubben via e-post på adressen kodklubben@fsu.fi.

GÅ TILL ANSÖKAN