Undervisningsmaterial

Kodklubbens båda undervisningsmaterial är till stora delar webb-baserade, bl.a. används code.orgs Hour of code samt Scratch. Ledaren för en kodklubb kan fritt välja delar ur båda materialen som Kodklubben tillhandahåller:

Kodklubben material 1 (12 lektioner).

Kodklubben material 2 (7 lektioner).