Kodläger

Kom med på Kodklubbens andra sommarläger 11-14.6.2018 i Pargas. Anmälningstiden är: 28.3-24.5.2018.

VAD ÄR ETT KODLÄGER?:

Kodlägret är ett evenemang som samlar barn som är intresserade av programmering eller som skulle vilja lära sig mer om hur datorn fungerar. Evenemanget arrangeras i år för andra gången och arrangör för Kodlägret är Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU r.f.

Målet med Kodlägret är att deltagarna skall få ett sommarminne som de inte glömmer i första taget. Vi kombinerar workshops med olika sommarnöjen och äventyr. Därtill har man möjlighet att få nya vänner från hela Svenskfinland.

FÖR VEM:

Kodlägret riktar sig till barn i åldern 7-12 år. Det finns en begränsad mängd platser till lägret.

PRIS:

Lägrets deltagaravgift är 80€. I summan ingår allt program, mat, försäkring och boende. Deltagarna har också möjligheten att få transporten arrangerad till och från Kodlägret.

Transporten arrangeras som busstransport enligt behov från någon större ort nära den transportbehövande. Om man väljer den arrangerade transporten så kostar den 5€/resa.

Frågor angående Kodlägret kan riktas till Kodklubbens projektledare Pia Söderholm 050-5021102, pia@fsu.fi.

 

Gå till anmälan