Vill din förening starta kodklubb?

För tillfället finns flera aktiva kodklubbar runtom i Svenskfinland och intresset för denna typen av klubbverksamhet växer hela tiden. Kodklubben är en alternativ verksamhetsform till de eftermiddags- och kvällsaktiviteter som redan finns att tillgå för lågstadiebarn. Kodklubben är en lämplig klubb för lågstadiebarn som är intresserade av datorer och programmering, undervisningen sker genom spel och andra lekfulla former. Undervisningsmaterialet är till stora delar webb-baserat och det hittas numera också på Kodklubbens egen hemsida, under rubriken Undervisningsmaterial.

Föreningar (t.ex. Hem- och Skola-förening, UF-förening), privatpersoner eller andra organisationer som är intresserade av att starta en kodklubb för lågstadiebarn kan enkelt anmäla sitt intresse till FSU via denna länk:

https://kodklubben.fi/anmal/

 

Välkommen till Kodklubben!

Finlands Svenska Ungdomsförbunds projekt Kodklubben är en svenskspråkig version av Koodikerho. Inom Koodikerho har det tidigare funnits några enstaka svenskspråkiga klubbar, men nu i och med startandet av Kodklubben kommer möjligheterna för att starta svenskspråkiga klubbar att förbättras. Projektets verksamhetsområden är landsbygden i Nyland, Åboland och Österbotten och sträcker sig fram till slutet av år 2018.

FSU hjälper föreningar, skolor, organisationer och privatpersoner som vill arrangera lokala klubbar. Den lokala klubbverksamheten skall kunna fungera självständigt och vid behov få stöd av FSU. Vi hjälper klubbarna att komma igång genom att förse ledarna med undervisningsmaterial och hjälper till med att exempelvis hitta lämpliga utrymmen. Om du vill starta en egen klubb eller till exempel erbjuda ett utrymme för en klubb anmäl dig på adressen kodklubben.fi/anmal.

För ytterligare information om Kodklubben, vänligen skicka e-post till adressen kodklubben@fsu.fi.