FSU söker projektledare till Kodklubben

Projektledaren arbetar i Helsingfors eller i Vasa med projektet Kodklubben. Projektet hjälper föreningar, skolor, organisationer och privatpersoner att arrangera lokala eftermiddags- och kvällsklubbar för barn och ungdomar, där man med hjälp av spel och lekfulla metoder lär sig grunderna inom programmering.

Den lokala klubbverksamheten skall kunna fungera självständigt och vid behov få stöd av FSU. FSU hjälper klubbarna att komma igång genom att hitta ledare, förse ledarna med undervisningsmaterial och hjälper till med att hitta lämpliga utrymmen.

Vi värdesätter erfarenhet i grunder inom programmering, administration samt kännedom om Svenskfinland. Arbetet förutsätter flexibilitet, samarbetsförmåga och datorvana samt omfattar arbete på kvällar och veckoslut. Arbetet utförs på heltid.

Skriftliga ansökningar till tjänsten skall senast 7.1.2018 kl. 23.59 vara förbundet tillhanda på adressen: Finlands Svenska Ungdomsförbund, Georgsgatan 18, 00120 Helsingfors eller per e-post: sofia.wegelius@fsu.fi. Eventuella intervjuer hålls på G18 i Helsingfors vecka 3.

Närmare upplysningar lämnas av Sofia Wegelius, 050 502 4280, veckodag den 03.01.2018 kl. 11-14.

Startbidrag till nya Kodklubbar

Kodklubben skapar förutsättningar för föreningar, skolor och enskilda privata personer i Nyland, Åboland och Österbotten att arrangera lokala klubbar. Om du är intresserad av att vara med och arrangera en klubb på din ort kan du göra det genom att endera anmäla ditt intresse för att leda en Kodklubb eller genom t.ex. en förening eller skola erbjuda ett utrymme och således vara med och arrangera en klubb.

Nu har föreningar också möjlighet att söka om startbidrag för nya Kodklubbar. Ansökan är fortlöpande och hittas på kodklubben.fi/startbidrag. Bidragen kan täcka kostnader som t.ex. utrymmeskostnader, IT-kostnader och ledararvoden.

Välkommen till Kodklubben!

Finlands Svenska Ungdomsförbunds nya projekt Kodklubben är en svenskspråkig version av Koodikerho. Inom Koodikerho har det tidigare funnits några enstaka svenskspråkiga klubbar, men nu i och med startandet av Kodklubben kommer möjligheterna för att starta svenskspråkiga klubbar att förbättras. Projektets verksamhetsområden är landsbygden i Nyland, Åboland och Österbotten och sträcker sig fram till slutet av år 2018.

FSU hjälper föreningar, skolor, organisationer och privatpersoner som vill arrangera lokala klubbar. Den lokala klubbverksamheten skall kunna fungera självständigt och vid behov få stöd av FSU. Vi hjälper klubbarna att komma igång genom att förse ledarna med undervisningsmaterial och hjälper till med att hitta lämpliga utrymmen. Om du vill starta en egen klubb eller till exempel erbjuda ett utrymme för en klubb anmäl dig på adressen kodklubben.fi/anmal.

Som koordinator för de svenskspråkiga klubbarna fungerar Kim Lindström. För ytterligare information kontakta Kim på adressen kodklubben@fsu.fi eller per telefon 050 5020161.