Välkommen till Kodklubben!

Finlands Svenska Ungdomsförbunds projekt Kodklubben är en svenskspråkig version av Koodikerho. Inom Koodikerho har det tidigare funnits några enstaka svenskspråkiga klubbar, men nu i och med startandet av Kodklubben kommer möjligheterna för att starta svenskspråkiga klubbar att förbättras. Projektets verksamhetsområden är landsbygden i Nyland, Åboland och Österbotten och sträcker sig fram till slutet av år 2018.

FSU hjälper föreningar, skolor, organisationer och privatpersoner som vill arrangera lokala klubbar. Den lokala klubbverksamheten skall kunna fungera självständigt och vid behov få stöd av FSU. Vi hjälper klubbarna att komma igång genom att förse ledarna med undervisningsmaterial och hjälper till med att exempelvis hitta lämpliga utrymmen. Om du vill starta en egen klubb eller till exempel erbjuda ett utrymme för en klubb anmäl dig på adressen kodklubben.fi/anmal.

För ytterligare information om Kodklubben, vänligen skicka e-post till adressen kodklubben@fsu.fi.