Vill din förening starta kodklubb?

För tillfället finns flera aktiva kodklubbar runtom i Svenskfinland och intresset för denna typen av klubbverksamhet växer hela tiden. Kodklubben är en alternativ verksamhetsform till de eftermiddags- och kvällsaktiviteter som redan finns att tillgå för lågstadiebarn. Kodklubben är en lämplig klubb för lågstadiebarn som är intresserade av datorer och programmering, undervisningen sker genom spel och andra lekfulla former. Undervisningsmaterialet är till stora delar webb-baserat och det hittas numera också på Kodklubbens egen hemsida, under rubriken Undervisningsmaterial.

Föreningar (t.ex. Hem- och Skola-förening, UF-förening), privatpersoner eller andra organisationer som är intresserade av att starta en kodklubb för lågstadiebarn kan enkelt anmäla sitt intresse till FSU via denna länk:

https://kodklubben.fi/anmal/